đền Sóc

Lễ chập lửa thiêng đúc 60 tượng vàng Thánh Gióng

Lễ chập lửa thiêng đúc 60 tượng vàng Thánh Gióng

Lễ chập lửa thiêng nấu đồng, đúc 60 bức tượng vàng Thánh Gióng chào mừng 60 năm giải phóng Thủ đô Hà Nội vừa được tổ chức tại làng nghề đúc đồng Ý Yên, Nam Định.