TV& VIDEO

đeo đẳng

Dương cầm xanh – Phim mới sắp lên sóng VTV

Dương cầm xanh – Phim mới sắp lên sóng VTV

VFC đang thực hiện những cảnh quay cuối cùng cho bộ phim Dương cầm xanh để chuẩn bị lên sóng VTV thời gian tới.