TV& VIDEO

đeo hoa tai

Sơn móng tay không chỉ để sơn... móng tay

Sơn móng tay không chỉ để sơn... móng tay

 Sơn móng tay giờ đây không chỉ để làm đẹp. Dưới đây là một vài cách sử dụng khá hữu ích bạn nên thử.