TV& VIDEO

ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

ĐH Kinh doanh và Công nghệ chưa được phép tuyển sinh ngành Y, Dược

ĐH Kinh doanh và Công nghệ chưa được phép tuyển sinh ngành Y, Dược

VTV.vn - Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chưa được phép tuyển sinh ngành Y, Dược cho đến khi đáp ứng được các điều kiện cần thiết.