TV& VIDEO

ĐH Thương Mại

ĐH Thương Mại xét tuyển thí sinh cao hơn tối thiểu 2 điểm so với ngưỡng điểm đầu vào

ĐH Thương Mại xét tuyển thí sinh cao hơn tối thiểu 2 điểm so với ngưỡng điểm đầu vào

VTV.vn - Thí sinh có điểm tổng 3 môn thuộc 1 tổ hợp đăng ký xét tuyển cao hơn tối thiểu 2,0 điểm so với ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ được nộp hồ sơ vào ĐH Thương Mại.