TV& VIDEO

Dị biệt

Văn học - Điện ảnh tuổi mới lớn: Mảnh đất phì nhiêu của nhiều tác gia

Văn học - Điện ảnh tuổi mới lớn: Mảnh đất phì nhiêu của nhiều tác gia

VTV.vn - Những “Chạng vạng”, “Đấu trường sinh tử”, “Dị biệt”, “Giải mã mê cung”… đã cho thấy sức mạnh của dòng văn học - điện ảnh dành riêng cho tuổi mới lớn.