TV& VIDEO

di dời chất thải Formosa

Lại phát hiện 10 tấn chất thải Formosa chôn ở công viên

Lại phát hiện 10 tấn chất thải Formosa chôn ở công viên

VTV.vn - Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh khai nhận, sau khi chôn lấp 100 tấn chất thải Formosa, đơn vị này còn chôn hơn 10 tấn chất thải ở công viên Hưng Thịnh, thị xã Kỳ Anh.