TV& VIDEO

di dời dâ

Chuẩn bị ứng phó với bão số 3: Di dời dân ở khu vực nguy hiểm

Chuẩn bị ứng phó với bão số 3: Di dời dân ở khu vực nguy hiểm

Hiện nay công tác chuẩn bị các phương án để đối phó với cơn bão số 3 đang được các tỉnh phía Bắc triển khai mạnh, trong đó có công tác di dời người, phương tiện về khu vực an toàn.