TV& VIDEO

di dời dân khỏi vùng nguy hiểm

Hòa Bình, Thanh Hóa khắc phục sự cố sạt lở đất

Hòa Bình, Thanh Hóa khắc phục sự cố sạt lở đất

VTV.vn - Các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa đang áp dụng nhiều biện pháp khắc phục sạt lở đất như di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, dọn đất đá, phân luồng giao thông…