TV& VIDEO

di dời đường ống

Di dời đường ống, 20 phường tại TP.HCM sẽ bị thiếu nước

Di dời đường ống, 20 phường tại TP.HCM sẽ bị thiếu nước

VTV.vn - Đường ống cấp nước 800mm trên đường An Dương Vương sẽ được di dời, sẽ có 20 phường thuộc ba Quận 6, 8, Bình Tân sẽ bị yếu, thiếu nước từ 22h ngày 24/8 đến 5h ngày 25/8.