TV& VIDEO

di dời hộ dân

TP.HCM xử lý các điểm sạt lở tại huyện Nhà Bè

TP.HCM xử lý các điểm sạt lở tại huyện Nhà Bè

VTV.vn - UBND TP.HCM và UBND huyện Nhà Bè đã chỉ đạo, người dân sống tại khu vực này phải được khẩn trương triển khai hồ sơ, thủ tục xử lý các điểm sạt lở.