TV& VIDEO

đi du Lịch Việt Nam

Vận hành Tổng đài Thông tin du lịch đầu tiên tại Việt Nam

Vận hành Tổng đài Thông tin du lịch đầu tiên tại Việt Nam

VTV.vn - Người dân cần tìm hiểu về du lịch hoặc gặp vấn đề khi đi du lịch, có thể phản ánh ý kiến của mình thông qua Tổng đài du lịch đầu tiên tại Việt Nam.