TV& VIDEO

đi đứng

“Ước gì tôi chết để đôi chân chồng được khỏe mạnh”

“Ước gì tôi chết để đôi chân chồng được khỏe mạnh”

 Đó là tâm sự của người vơ nằm liệt giường 3 năm nay, có chồng bị căn bệnh viêm đa khớp sắp lấy đi đôi chân, nếu không chữa trị kịp thời.