TV& VIDEO

đi lên

Bất ổn tại Trung Đông đẩy giá dầu đi lên

Bất ổn tại Trung Đông đẩy giá dầu đi lên

Trái với diễn biến u ám của tuần trước, thị trường năng lượng đã lấy lại đà tăng trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 4/8, giữa bối cảnh tình trạng bạo động tại Libya và Iraq tiếp tục trở nên căng thẳng.