di sản văn hóa phi

Việt Nam ghi danh Sơn mài truyền thống thành di sản văn hóa phi vật thể nhân loại

Việt Nam ghi danh Sơn mài truyền thống thành di sản văn hóa phi vật thể nhân loại

VTV.vn -Việt Nam hợp tác với các nước có nghề sơn mài truyền thống xây dựng hồ sơ đa quốc gia đề nghị được xét ghi danh vào di sản văn hóa phi vật thể nhân loại.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive