TV& VIDEO

di sản văn hóa phi

Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2017

Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2017

VTV.vn - Hoạt động này gắn với kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.