đi sau

Quang Liêm tiếp tục dẫn đầu Spice Cup 2013

Quang Liêm tiếp tục dẫn đầu Spice Cup 2013

 Dù hoà liên tiếp ở hai ván 5 và 6 nhưng Lê Quang Liêm tiếp tục dẫn đầu Spice Cup 2013 với 4,5 điểm có được.