di tích lịch sử văn hóa

Nét đẹp đình làng cổ Kim Long, TP Huế

Nét đẹp đình làng cổ Kim Long, TP Huế

VTV.vn - Cảnh quan, kiến trúc của một ngôi làng nào đó được người dân lưu giữ, tôn tạo...luôn có ý nghĩa về giá trị lịch sử, văn hóa và là phần hồn của chính ngôi làng đó.