TV& VIDEO

di tích nhà Trần

Khu di tích nhà Trần tại Đông Triều đón bằng Di tích Quốc gia

Khu di tích nhà Trần tại Đông Triều đón bằng Di tích Quốc gia

Tối 13/9, tỉnh Quảng Ninh sẽ đón bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt cho khu di tích nhà Trần tại Đông Triều (Quảng Ninh).