TV& VIDEO

di tích Phu Văn Lâu

Hoàn thành tu bổ, phục hồi di tích Phu Văn Lâu

Hoàn thành tu bổ, phục hồi di tích Phu Văn Lâu

VTV.vn - Sau gần 14 tháng thi công, công trình tu bổ, phục hồi di tích Phu Văn Lâu, một biểu tượng của kiến trúc di sản Huế, đã hoàn thành và chính thức được bàn giao vào tối 1/9.