TV& VIDEO

“Đi vẽ”

“Đi vẽ” - Nhật ký hội họa 2014 của Trịnh Lữ

“Đi vẽ” - Nhật ký hội họa 2014 của Trịnh Lữ

VTV.vn - “Đi vẽ” là nhật ký hội hoạ của hoạ sĩ Trịnh Lữ ghi lại những hình ảnh, cảm xúc trên đường đạp xe đi vẽ phong cảnh nước Mỹ…