TV& VIDEO

đi xe bus

Hành khách đi bus đường sông chủ yếu để du lịch dạo

Hành khách đi bus đường sông chủ yếu để du lịch dạo

VTV.vn - Hiện tuyến bus đường sông số 1 mới chỉ phục vụ tham quan, du lịch chứ chưa thể hiện chức năng chở khách công cộng.