TV& VIDEO

địa bàn Quảng Nam

Quảng Nam: Thượng nguồn thiếu nước, hạ nguồn nhiễm mặn

Quảng Nam: Thượng nguồn thiếu nước, hạ nguồn nhiễm mặn

VTV.vn - Các hồ thủy lợi trên địa bàn Quảng Nam đang thiếu hụt nước nghiêm trọng trong khi đó ở hạ du, nhiễm mặn cũng trong tình trạng báo động.