địa chỉ MAC

Cách xác định địa chỉ MAC trên máy tính chạy Windows Vista, Windows 7

Cách xác định địa chỉ MAC trên máy tính chạy Windows Vista, Windows 7

Chỉ với một số thao tác đơn giản, người dùng có thể dễ dàng xác định địa chỉ MAC trên máy tính sử dụng hệ điều hành Windows Vista hoặc Windows 7.