TV& VIDEO

địa học

Sẵn sàng tiếp sức mùa thi ĐH - CĐ 2013

Sẵn sàng tiếp sức mùa thi ĐH - CĐ 2013

 Chỉ còn 4 ngày nữa sẽ bắt đầu đợt 1 của kỳ thi địa học, cao đẳng năm 2013. Đến thời điểm này, nhiều địa phương trên cả nước đã tiến hành các hoạt động tiếp sức mùa thi.