TV& VIDEO

địa mạo

Giá trị nổi bật toàn cầu của quần thể danh thắng Tràng An

Giá trị nổi bật toàn cầu của quần thể danh thắng Tràng An

Quần thể danh thắng Tràng An đã chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới khi nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ 21 quốc gia thành viên của Uỷ ban Di sản thế giới.