TV& VIDEO

dịch cúm bùng phát

Ngăn chặn ổ dịch cúm A/H1N1 đầu tiên năm 2015

Ngăn chặn ổ dịch cúm A/H1N1 đầu tiên năm 2015

(VTV.vn) - Ổ dịch cúm A/H1N1 đầu tiên trong năm 2015 ở Việt Nam đã được ngăn chặn thành công.