TV& VIDEO

dịch cúm bùng phát

Dịch cúm tiếp tục diễn biến phức tạp tại Mỹ

Dịch cúm tiếp tục diễn biến phức tạp tại Mỹ

VTV.vn - Dịch cúm vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại Mỹ và chưa thấy dấu hiệu thuyên giảm. Tính đến nay, dịch cúm đã xuất hiện tại 49/50 bang của nước Mỹ.