TV& VIDEO

dịch cúm gia cầm tại Hàn Quốc

Hàn Quốc xuất hiện dịch cúm gia cầm

Hàn Quốc xuất hiện dịch cúm gia cầm

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc ngày 26/3 đã ghi nhận một điểm bùng phát cúm gia cầm mới.