TV& VIDEO

đích ngắm

Dầu ăn trong nước bị đánh bật khỏi thị trường

Dầu ăn trong nước bị đánh bật khỏi thị trường

 Tham gia vào thị trường mậu dịch tự do, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trong khối ASEAN phải thực hiện cam kết giảm thuế theo lộ trình, thậm chí một số mặt hàng sẽ có cơ hội tràn vào thị trường với mức thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0.