TV& VIDEO

đích nhắm

Lỗ hơn190 triệu USD, nhà sản xuất "Kỵ sĩ cô độc"  đổ lỗi cho báo chí?

Lỗ hơn190 triệu USD, nhà sản xuất "Kỵ sĩ cô độc" đổ lỗi cho báo chí?

Hãng Walt Disney vừa có một thống kê rất đáng buồn rằng bộ phim kỳ vọng là bom tấn The Lone Ranger (Kỵ sĩ cô độc) đã làm thua lỗ ước tính tới 190 triệu USD.