TV& VIDEO

dịch sách

DiLi và "Tôi PR cho PR"

DiLi và "Tôi PR cho PR"

 Cuốn sách mới nhất ra mắt công chúng của nhà văn DiLi không phải là một tác phẩm văn học mà là cuốn sách đầu tiên viết về lĩnh vực quan hệ công chúng mà cô được đào tạo bài bản: Tôi PR cho PR.