TV& VIDEO

Dịch Vọng

Hà Nội: Sẽ thu hồi dự án BĐS không khắc phục sai phạm

Hà Nội: Sẽ thu hồi dự án BĐS không khắc phục sai phạm

Theo kết quả thanh tra mới nhất của Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội, từ đầu năm 2013 đến nay, thành phố đã xử lý sai phạm với gần 200 dự án bất động sản, thu hồi 9 triệu m² đất.