TV& VIDEO

dịch vụ ATM

Tăng cường chất lượng dịch vụ ATM dịp cuối năm

Tăng cường chất lượng dịch vụ ATM dịp cuối năm

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ tập trung giám sát hoạt động của hệ thống ATM dịp cuối năm.