TV& VIDEO

dịch vụ điện thoại

Hướng dẫn kiểm tra dịch vụ trên điện thoại di động

Hướng dẫn kiểm tra dịch vụ trên điện thoại di động

VTV.vn - Để kiểm tra các dịch vụ đang sử dụng trên điện thoại di động, người dùng có thể nhắn tin theo các cú pháp như sau: