TV& VIDEO

dịch vụ hành chính

Hơn 10.000 dịch vụ công trực tuyến đang được thực hiện

Hơn 10.000 dịch vụ công trực tuyến đang được thực hiện

VTV.vn - Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, đến thời điểm này, cả nước có khoảng 9.000 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và hơn 1.000 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.