TV& VIDEO

dịch vụ khách hàng

Vietcombank lên tiếng phản hồi vụ khách hàng mất 30 triệu trong thẻ

Vietcombank lên tiếng phản hồi vụ khách hàng mất 30 triệu trong thẻ

VTV.vn - Đại diện Vietcombank đã gặp gỡ chủ thẻ và hoàn tất thủ tục tra soát. Nếu xác định giao dịch không do khách hàng thực hiện, quyền lợi của khách hàng luôn được đảm bảo.