dịch vụ nhạc chờ

Funring Me - Dịch vụ nhạc chờ mới theo “gu” người gọi của MobiFone

Funring Me - Dịch vụ nhạc chờ mới theo “gu” người gọi của MobiFone

MobiFone tiếp tục tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ nhạc chờ với Funring Me, cho phép thuê bao gọi đi có thể chủ động lựa chọn nhạc chờ theo sở thích.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive