dịch vụ phần mềm

Những ngành nghề nào sẽ được ưu đãi đầu tư?

Những ngành nghề nào sẽ được ưu đãi đầu tư?

VTV.vn - Chính phủ sẽ mở rộng đối tượng ưu đãi đầu tư trong một số lĩnh vực để giúp cộng đồng khởi nghiệp tiếp cận vốn đầu tư thuận lợi hơn.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive