TV& VIDEO

dịch vụ phần mềm

Những ngành nghề nào sẽ được ưu đãi đầu tư?

Những ngành nghề nào sẽ được ưu đãi đầu tư?

VTV.vn - Chính phủ sẽ mở rộng đối tượng ưu đãi đầu tư trong một số lĩnh vực để giúp cộng đồng khởi nghiệp tiếp cận vốn đầu tư thuận lợi hơn.