TV& VIDEO

dịch vụ thu tiền

Trung Quốc cấm quân đội làm kinh tế: Chống tham nhũng quy mô lớn

Trung Quốc cấm quân đội làm kinh tế: Chống tham nhũng quy mô lớn

VTV.vn - Với việc tăng cường quản lý bất động sản, thắt chặt tài chính và ngừng các dịch vụ thu tiền, quân đội Trung Quốc đang tiến hành tái cơ cấu và chống tham nhũng quy mô lớn.