dịch vụ tiện ích

Nhếch nhác, bát nháo mặt bằng tại nhiều công viên

Nhếch nhác, bát nháo mặt bằng tại nhiều công viên

VTV.vn - Với việc tổ chức các hình thức dịch vụ, mặt bằng, không gian tại nhiều công viên ở TP.HCM đã trở nên nhếch nhác, bát nháo.