TV& VIDEO

dịch vụ tin nhắn

Telegram sắp tiến hành vụ ICO lớn nhất mọi thời đại

Telegram sắp tiến hành vụ ICO lớn nhất mọi thời đại

VTV.vn - Telegram sẽ thực hiện một vụ phát hành tiền số lần đầu ra công chúng – ICO khổng lồ với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.