dịch vụ web

Chưa xác định được thời gian khắc phục đứt cáp quang biển

Chưa xác định được thời gian khắc phục đứt cáp quang biển

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho biết, hiện chưa xác định được thời gian cụ thể khắc phục xong sự cố đứt cáp quang biển quốc tế AAG.