TV& VIDEO

dịch vụ xanh

Tìm kiếm các giải pháp tài chính cho 'tăng trưởng xanh'

Tìm kiếm các giải pháp tài chính cho 'tăng trưởng xanh'

VTV.vn -Các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia về biến đổi khí hậu đến từ các quốc gia Đông Nam Á đã họp mặt để tìm kiếm các giải pháp, cách thức tài trợ cho "tăng trưởng xanh".