TV& VIDEO

điểm 10 Vật lý

Thí sinh đạt điểm 10 Vật lý trượt tốt nghiệp vì Toán 0 điểm

Thí sinh đạt điểm 10 Vật lý trượt tốt nghiệp vì Toán 0 điểm

VTV.vn - Một thí sinh ở cụm thi Vinh đạt điểm 10 môn Vật lý nhưng bất ngờ trượt tốt nghiệp vì môn Toán bị 0 điểm là điểm liệt.