TV& VIDEO

điểm bạc

Thúy Nga biến hoa trong Gala Cười 2013

Thúy Nga biến hoa trong Gala Cười 2013

 Cây hài hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau từ cô gái trẻ trung, xinh đẹp đến bà cụ quê mùa, tóc đã điểm bạc.