TV& VIDEO

giảm giá

Chương trình bình ổn giá đang giúp kìm chế chỉ số giá tiêu dùng

Chương trình bình ổn giá đang giúp kìm chế chỉ số giá tiêu dùng

VTV.vn - Hiện đã có 53/63 tỉnh, thành trên cả nước thực hiện chương trình bình ổn giá, góp phần kìm chế chỉ số giá tiêu dùng tăng cao.