điểm báo

252 doanh nghiệp quyết định phương án cổ phần hóa

252 doanh nghiệp quyết định phương án cổ phần hóa

VTV.vn - Theo trang Chinhphu.vn, trong năm 2016, đã có 252 doanh nghiệp đã có quyết định phương án cổ phần hóa.