TV& VIDEO

diêm dân Cần Giờ

9 doanh nghiệp đăng ký mua toàn bộ muối Cần Giờ

9 doanh nghiệp đăng ký mua toàn bộ muối Cần Giờ

VTV.vn - Sở NN&PTNT TP.HCM cho biết, đã có 9 doanh nghiệp đăng ký mua toàn bộ số muối còn lại của diêm dân huyện Cần Giờ với số lượng khoảng 95.000 tấn.