TV& VIDEO

diêm dân ĐBSCL

Rớt giá “thê thảm”, diêm dân bỏ hoang ruộng muối Sa Huỳnh

Rớt giá “thê thảm”, diêm dân bỏ hoang ruộng muối Sa Huỳnh

VTV.vn - Vụ muối năm nay, hơn 1/3 hộ tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi bỏ hoang ruộng muối vì liên tục rớt giá.