điểm đầu tư

Gặp gỡ DN Việt Nam - Trung Quốc tại Hà Nội

Gặp gỡ DN Việt Nam - Trung Quốc tại Hà Nội

VTV.vn - Phòng TM&CN Việt Nam - Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc phân hội Ninh Ba vừa tổ chức gặp gỡ DN Việt Nam - Trung Quốc 2016 tại Hà Nội.