TV& VIDEO

điểm đen tai nạn

Hầm đường bộ Đèo Cả miễn thu phí đến hết ngày 2/9

Hầm đường bộ Đèo Cả miễn thu phí đến hết ngày 2/9

VTV.vn - Đến hết ngày 2/9, ô tô khi lưu thông qua hầm Đèo Cả sẽ được miễn phí BOT giao thông.